Brána Jihlavy je příspěvkovou organizací statutárního města Jihlavy s působností v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Jejím úkolem je podporovat rozvoj těchto oblastí a profilovat Jihlavu jako významnou destinaci. Organizace spravuje městská zařízení a památky jako je Dům Gustava Mahlera, Brána Matky Boží, Jihlavské podzemí, Turistické informační centrum nebo Stříbrný dům, kde sídlí Jihlavský architektonický manuál. Brána Jihlavy pořádá městské kulturní akce a společně s dalšími partnery spoluvytváří a propaguje turistickou nabídku města prostřednictvím kampaně #DoJihlavy.

Provozujeme