J

B

Brána Jihlavy je příspěvkovou organizací statutárního města Jihlavy s působností v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Jejím úkolem je podporovat rozvoj těchto oblastí a profilovat Jihlavu jako významnou destinaci.

Organizace od 1. července 2021 spravuje městská zařízení a památky jako je Dům Gustava Mahlera, Brána Matky Boží, Jihlavské podzemí, Galerii Nonstrop v Malé Lazebnické a dům Masarykovo náměstí 21, kde od jara sídlí Jihlavský architektonický manuál. Brána Jihlavy pořádá městské kulturní akce a společně s dalšími partnery spoluvytváří a propaguje turistickou nabídku města.

Informace o kultuře a cestovním ruchu v Jihlavě najdete na www.dojihlavy.cz.