Pravidla soutěží

„Kvíz o jihlavského ježka“

 

1.    Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel (dále jen „pravidla“)soutěže o „Kvíz o jihlavského ježka“(dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže.

 

2.    Pořadatelem soutěže je Brána Jihlavy, příspěvková organizace, se sídlem Jihlava, Divadelní 1365/4,IČO: 09718044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 2119 (dále jen “pořadatel)”.

 

3.    Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli soutěže.

 

4.    Soutěž probíhá v období od čtvrtka 10.06.2022 do 31.07.2022.Platí pro všechny, kdo v této době vyplní Kvíz o jihlavského ježka a vyplněný kvíz odevzdají v turistickém informačním centru Jihlava.

 

5.    Pořadatel soutěže po uplynutí každého kalendářního týdne trvání soutěže vylosuje ze všech kvízů odevzdaných do soutěže v příslušném kalendářním týdnu jednoho soutěžícího, který získá níže uvedenu výhru v soutěži. Do týdenního slosování budou zařazeny pouze ty kvízy, které budou obsahovat správné odpovědi na všechny soutěžení otázky,  budou podepsané a mít vyplněny kontaktní údaje soutěžícího.  

 

6.    Výhrou v soutěži je hračka plyšového ježka. Výhry jsou stanoveny pro každý soutěžní týden.

 

7.     Informace o výhře v soutěži bude pořadatelem zaslána elektronicky na e-mailovou adresu výherce. Výhra pak bude odeslána výherci na adresu v České republice, kterou výherce sdělí pořadateli, prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, kterého určí pořadatel.Nesdělí-li vylosovaný výherce pořadateli své doručovací údaje ve lhůtě 5 dnů ode dne odeslání oznámení o výhře, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 

8.     Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

 

9.     Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady soutěžícím.

 

10.  Zpracování osobních údajů: v souvislosti s účastí v soutěži pořadatel zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa (u výherců). Uvedené osobní údaje budou užity za účelem identifikace soutěžících, organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům a zařazení do databáze pro účely zasílání informací ohledně kulturních a destinačních novinek z Jihlavy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a založené na tom, že soutěžící se zpracováním údajů souhlasí. Avšak poskytnutí údajů pro účely pořádání této soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své údaje v požadovaném rozsahu. Beztoho není možné se této soutěže účastnit. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit na office@branajihlavy.cz. Podrobnější informace ohledně zpracování osobních údajů, včetně popisu práv subjektů údajů, naleznete na webových stránkách pořadatele.

 

 

J

B