Pravidla soutěží

Velikonoční putování

 

1. Pořadatel soutěže

Soutěž vyhlašuje Brána Jihlavy, příspěvková organizace se sídlem Divadelní 4, 58601 Jihlava, IČO 09718044 ve spolupráci se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO 00286010. Správu nad jednotlivými stanovišti s úkoly vedou osoby, které se dobrovolně přihlásily k vytvoření těchto stanovišť. Za průběh soutěže zodpovídají

pracovníci Brány Jihlavy, p.o.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat od soboty 1. dubna 2023 do neděle 30. dubna 2023. Místem konání soutěže je statutární město Jihlava společně s částmi města. Pomůcky k zapojení do soutěže (herní plán pro vyplňování správných odpovědí) jsou k dispozici na Turistickém informačním centru Matky Boží 22 a Věžní 1, Jihlava (dále TIC).

3. Účastníci soutěže

Účastníky soutěže budou ti, kdo si na TIC vyzvednou herní plán pro vyplňování správných odpovědí. Uvedením svého jména, e-mailu a zaškrtnutím souhlasu s poskytnutím osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/649 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zároveň účastník souhlasí se zařazením do slosování o hlavní ceny a současně v případě výhry s uveřejněním svého jména na webových stránkách pořadatele dojihlavy.cz a jihlava.cz a na facebookových stránkách DoJihlavy a Město Jihlava. Výhra bude předána v budově TIC Matky Boží 22.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to pouze za účelem slosování soutěže Velikonočního putování. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení je dobrovolné. Neposkytne-li je soutěžící, nelze garantovat zveřejnění jména výherce a následné předání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Soutěžící si na TIC vyzvedne herní plán, do nějž vyplní své jméno, e-mail a zaškrtne souhlas

se zpracováním osobních údajů. Tento plán následně vyplní na základě jednotlivých úkolů, které najde na dvanácti stanovištích po celé Jihlavě. Tato stanoviště jsou vyznačena v online mapě, kterou lze najít na webové adrese dojihlavy.cz.

Vyplněnou část herního plánu s kontaktními údaji (dále návratka) soutěžící odevzdá na TIC

a obdrží drobnou cenu. Návratka, obsahuje-li souhlas se zpracováním osobních údajů, je následně zařazena do slosování o hlavní ceny, které proběhne v úterý 2. května 2023 v 16:00 hodin.

5. Výhry v soutěži

Každý účastník Velikonočního putování obdrží dílčí výhru, kterou dostane při odevzdání vyplněné návratky na TIC. Jedná se o drobné dárkové předměty.

Z odevzdaných návratek bude následně v úterý 2. května 2023 vylosováno 10 soutěžících, kteří obdrží hlavní ceny. Seznam výherců bude zveřejněn na facebookové stránce DoJihlavy a Město Jihlava.

J

B