Prohlášení o ochraně osobních údajů příspěvkové organizace Brána Jihlavy

Níže najdete informace týkající se návštěv a použití webových stránek www.branajihlavy.cz.

Příspěvková organizace Brána Jihlavy pečlivě dbá na ochranu údajů získaných prostřednictvím internetu a je si vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí návštěvníků webových stránek.

Toto prohlášení se týká údajů poskytnutých vámi a spravovaných příspěvkovou organizací Brána Jihlavy prostřednictvím webové stránky včetně on-line i off-line služeb. Poskytnuté informace budeme používat při komunikaci s vámi, především za účelem zpracování vašich požadavků a rezervací a k poskytnutí osobnějšího přístupu při využívání našich služeb online. Příspěvková organizace Brána Jihlavy zajistí, aby se všemi osobními údaji bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Toto prohlášení předkládáme, abyste byli zcela informováni o našich pravidlech při nakládání s informacemi získaných online z našich webových stránek.

Shromažďování vašich osobních údajů

Webové stránky www.branajihlavy.cz můžete navštívit, aniž byste sdělili jakékoliv osobní informace, které by vedly k vaší identifikaci. Naše webové servery nicméně shromažďují informace (tj.běžné informace, které váš prohlížeč odesílá každé navštívené stránce) pro statistické účely, např.: počet návštěv, navštívené stránky, předvstupní webovou stránku, ze které jste na náš web vstoupili, klíčová slova, která jste použili k nalezení naší webové stránky, vaše IP adresa, typ prohlížeče a jazyk,čas přístupu atd. Tyto informace naše společnost využívá ke zlepšování obsahu svých webových stránek a online služeb.

Při návštěvě určitých stránek tohoto webu (například v záložce stánkaři) vás žádáme o souhlas s poskytnutím osobních údajů, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo atd. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom mohli zpracovat a vyřídit vaši přihlášku, nebo vám poskytnout podrobnější informace a služby, které od nás můžete požadovat (případně Vás emailem požádat o zhodnocení kvality našich služeb). Tyto informace budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou za účelem splnění, realizace smluvního vztahu, nebo abychom splnili povinnosti vyplývající ze zákona. Z bezpečnostních důvodů rovněž uchováváme IP adresu použitou při registraci přihlášky. Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek, nebo při poskytnutí služeb mohou být zpracovávány pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Příspěvková organizace Brána Jihlavu udržuje standardní bezpečnostní opatření na ochranu osobních informací, především před jejich únikem. Přesto však upozorňujeme na obecný fakt, že u žádného přenosu dat pomocí internetu nemůže být bezpečnost zcela zajištěna. Proto prosím berte na vědomí, že příspěvková organizace Brána Jihlavy nemůže zcela zaručit bezpečnost jakýchkoliv zpráv,které nám sdělujete přes internet.

Příjemci osobních údajů

Vaše data jsou zpracovávána pouze na území ČR. V žádném případě informace neposkytujeme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu​.

Cookies

Používáme technologie, jako jsou například známé soubory cookies, které se zpracovávají za účelem shromažďování informací, které si na webu prohlížíte, nebo informace o odkazích, na které klikáte. Jedná se také o chování a pohyb na našich webových stránkách. Cookie je malý textový soubor,který server webové stránky uloží na váš hard disk. Soubor cookies obsahuje informace, které si může následně přečíst webový server domény, která vám cookie vydala. Cookies nelze použít ke spuštění programů nebo přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookies máte možnost buď přijmout, nebo odmítnout.Většina webových prohlížečů automaticky cookies přijme, ale prohlížeč si můžete nastavit tak, aby cookies odmítal (pokud tuto variantu upřednostňujete).

Vaše předvolby týkající se souborů cookies můžete upravit v Nastavení souborů cookie.

Jiné stránky

Webové stránky www.branajihlavy.cz mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Ačkoliv se snažíme odkazovat pouze na stránky, které mají stejně vysoké nároky na bezpečnost o ochraně osobních údajů, nejsme žádným způsobem odpovědni za pravidla ochrany soukromí, které používají jiné stránky.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše zásady o ochraně osobních údajů můžeme průběžně spravovat. Aktualizovaná verze ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na této stránce, abyste měli stálý přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a v jakých případech je event. možné je sdělit.

 

Kontakt

Dotazy týkající se Ochrany osobních údajů vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese reditel@branajihlavy.cz