Setkání s aktéry - 9. 5. 2023

Publikováno: 

9

5

2023

Úterní podvečer patřil v Jihlavě diskuzi o rozvoji kultury a cestovního ruchu ve městě.

V salónku Dělnického domu proběhlo již třetí setkání aktérů v kultuře a cestovním ruchu. Sešly se více než tři desítky zástupců kulturních organizací, médií, veřejné správy či pořadatelů akcí v Jihlavě.

Brána Jihlavy představila připravované aktivity na letní sezónu a nabídla možnost zapojení se do společných aktivit.

Byl představen obsah propagační kampaně Jihlava – město dětí, nová databáze architektury ve městě Jihlavský architektonický manuál, Landscape Festival i celkový koncept letního programu v Jihlavě.

Nejpalčivějším tématem diskuze byla čistota ve městě a péče o veřejný prostor, dále nedostatek ubytovacích kapacit ve městě.

Byl představen nový projekt komunitního centra Silo a zveřejněny výzvy na provozovatele re-use centra na Pístově (kontakt katarina.ruschkova@jihlava-city.cz a na průvodce Turistického informačního centra (kontakt tic@branajihlavy.cz).

Pokud máte zájem, prezentace ke stažení níže.

Ke stažení

No items found.

Ke stažení