FAM Trip - leden 2024

Publikováno: 

30

1

2024

V režii destinační organizace Brána Jihlavy proběhl historicky první FAM Trip pro zástupce mediálních společností s účastí předních novinářů, včetně České televize. Prezentovány byly interiéry tří unikátních jihlavských kaplí, které Brána Jihlavy postupně zpřístupňuje veřejnosti formou komentovaných prohlídek s průvodcem.

Navštívili jsme prostory bývalé vojenské kaple s ojedinělými secesními malbami s militaristicko-náboženskou tématikou, které namalovali v roce 1916 váleční malíři Paul Ikrath a Eduard Hans Kosel, prostory kaple svatého Karla Boromejského vyzdobené ve velmi vzácném slohu beuronské umělecké školy a kapli minoritskou s gotickou přetínanou baldachýnovou klenbou s iluzivní výmalbou (první svého druhu na území Českého království).
Prostory všech kaplí budou v rámci samostatných prohlídkových okruhů pravidelně přístupné veřejnosti.

Srdečně zveme všechny návštěvníky #DoJihlavy na komentované prohlídky a procházky s průvodcem.

Více na #DoJihlavy na procházku.

Ke stažení

No items found.
No items found.

Ke stažení

No items found.