B

OPEN AIR GALERIE NONSTROP 2024 - 2025

28

8

.

30

9

2023

Úzký, ale otevřený prostor, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám. Nabízíme výstavní prostory na dobu tří měsíců ve veřejném prostranství uličky Malá Lazebnická v památkové zóně historického centra města Jihlavy propojující hlavní náměstí s hradebním prostorem u kostela sv. Jakuba. Ulička je charakteristická středověkým velmi úzkým půdorysem a zachovalými členitými fasádami historických domů.

Zajistíme:

 • odměnu pro umělce ve výši 5 000,-
 • uhrazení nákladů na materiál a cestovné do maximální výše 15 000,-
 • případný vícenáklad na projekt se pokusíme kompenzovat v žádosti o dotaci na MK ČR pro rok 2024 nebo 2025 – okruh výtvarné profesionální umění – celoroční výstavní program NONSTROP
 • po dohodě možnost zajištění přepravy díla
 • asistenci při instalaci, průběhu výstavy a deinstalaci
 • po dohodě s autorem zajistíme vytištění pozvánek a plakátů, jejich grafickou úpravu a propagaci v místních médiích
 • zajištění drobného pohoštění a programu vernisáže (dle přání a po dohodě s autorem)

Zabezpečení děl:

 • instalace je pod dohledem kamer městské policie - ulička se v noci zavírá
 • díla nejsou pojištěna

Poznámka:

 • instalace je přímo ve veřejném prostoru
 • díla po skončení výstavy zůstávají v majetku jejich autorů
 • musí být zachována průchodnost uličky v šířce alespoň 100 cm z důvodu přístupnosti do nemovitostí

Návrhy uměleckých projektů zasílejte na adresu:

Brána Jihlavy, příspěvková organizace, Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava, nebo na e-mail: office@branajihlavy.cz

Návrhy musí obsahovat:

1. koncept uměleckého projektu (nejlépe s obrazovou dokumentací)
2. koncept doprovodných programů v průběhu výstavy (vítáme interaktivní projekty s autorskými vstupy v průběhu výstavy)
3. ekonomickou rozvahu uměleckého projektu
4. stručný životopis autora

Termín uzávěrky: 30. 9. 2023

Výsledky budou zveřejněny do 16. 10. 2023 na facebooku, vybraný autor bude informován.

Facebook: www.facebook.com/Galerie-Nonstrop

Kontakt na kurátora: Vít Kraus, tel.: 777 062 288, mail: vitkraus1@gmail.com

Kontakt na provozovatele: Mgr. Lenka Kremláčková, tel.: 734 760 002, mail: produkce@branajihlavy.cz

Ke stažení

No items found.

J